Quyết định số 4216/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, Jun 19, 2019 | 10:41 - Lượt xem: 572

Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4216/QĐ-BKHCN về việc công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia

  1. TCVN 9982-1:2018 / ISO 23953-1:2015 Tủ lạnh bày hàng – Phần 1: Từ vựng
  2. TCVN 9982-2:2018 / ISO 23953-2:2015 Tủ lạnh bày hàng – Phần 2: Phân loại, yêu cầu và điều kiện thử

Xem chi tiết Quyết định_4216

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/06/quyet-dinh-so-4216-qd-bkhcn-ve-viec-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]