Quyết định số 4213/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Monday, Jun 24, 2019 | 11:51 - Lượt xem: 567

Ngày 28/12/2018, Bộ KHCN ban hành Quyết định số 4213/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, hủy bỏ 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

  1. TCVN 6388:2006 / CODEX STAN 70-1981, Rev.1-1995 Cá ngừ đóng hộp
  2. TCVN 6390:2006 / CODEX STAN 94-1981, Rev.1-1995 Cá trích và các sản phẩm cá trích đóng hộp
  3. TCVN 6391:2008 / CODEX STAN 119-1981, Rev.1-1995 Cá đóng hộp

Xem chi tiết tại đây Quyết định 4213

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/06/quyet-dinh-so-4213-qd-bkhcn-huy-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]