Quyết định số 4210/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, Jun 19, 2019 | 15:38 - Lượt xem: 818

Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4210/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

  1. TCVN 12351:2018 / ISO 24518:2015 Các hoạt động liên quan đến dịch vụ nước sạch và nước thải – Quản lý khủng hoảng các đơn vị ngành nước
  2. TCVN 12352:2018 / ISO 24521:2016 Các hoạt động liên quan đến dịch vụ nước sạch và nước thải – Hướng dẫn quản lý các dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt cơ bản tại chỗ
  3. TCVN 12353:2018 / ISO 24523:2017 Các hoạt động liên quan đến dịch vụ nước sạch và nước thải – Hướng dẫn xác định mức chuẩn của các đơn vị ngành nước.

Xem chi tiết tại đây Quyết định 4210

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/06/quyet-dinh-so-4210-qd-bkhcn-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]