Quyết định số 4200/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Monday, Jun 24, 2019 | 11:42 - Lượt xem: 620

Ngày 28/12/2018, Bộ KHCN ban hành Quyết định số 4200/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, hủy bỏ 04 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

  1. TCVN 4330:2986 Thức ăn chăn nuôi – Phương pháp xác định hàm lượng natri clorua (muối ăn)
  2. TCVN 4806:2007 / ISO 6495:1999 Thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng clorua hòa tan trong nước
  3. TCVN 5283:2007 / ISO 13904:2005 Thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng tryptophan
  4. TCVN 6952:2001 / ISO 6498:1998 Thức ăn chăn nuôi – Chuẩn bị mẫu thử

Xem chi tiết tại đây Quyết định 4200

 

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/06/quyet-dinh-so-4200-qd-bkhcn-huy-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]