Quyết định số 4173/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Tuesday, Jun 11, 2019 | 17:04 - Lượt xem: 697

Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4173/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

  1. TCVN 12233:2018 / IES LM – 82 – 12 Xác định đặc tính điện quang và quang phụ thuộc vào nhiệt độ của khối  sáng led và bóng đèn led
  2. TCVN 12234:2018 / IES LM – 84 – 14 Phương pháp đo độ duy trì quang thông và màu của bóng đèn led, khối sáng led và đèn điện led.
  3. TCVN 12235:2018 / IES TM – 28 – 14 Dự đoán độ duy trì quang thông dài hạn của bóng đèn led và đèn điện led
  4. TCVN 12236:2018 / CIE S – 017:2011 Từ vựng chiếu sáng quốc tế

Xem chi tiết tại đây Quyết định 4173.

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/06/quyet-dinh-so-4173-qd-bkhcn-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]