Quyết định số 4135/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, Jun 19, 2019 | 16:12 - Lượt xem: 662

Ngày 28/12/2108, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4135/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

  1. TCVN 12327:2018 / ISO 2233:2000 Bao bì – Bao bì và đơn vị tải vận chuyển đã điền đủ, hoàn chỉnh – Điều hòa để thử
  2. TCVN 12328:2018 / ISO 2234:2000 Bao bì – Bao bì và đơn vị tải vận chuyển đã điền đủ, hoàn chỉnh – Phép thử xếp chồng bằng tải trọng tĩnh
  3. TCVN 12329:2018 / ISO 2244:2000 Bao bì – Bao bì và đơn vị tải vận chuyển đã điền đủ, hoàn chỉnh – Phép thử va đập theo phương ngang
  4. TCVN 12330:2018 / ISO 2247:2000 Bao bì – Bao bì và đơn vị tải vận chuyển đã điền đủ, hoàn chỉnh – Phép thử rung ở tần số thấp cố định
  5. TCVN 12331:2018 / ISO 2873:2000 Bao bì – Bao bì và đơn vị tải vận chuyển đã điền đủ, hoàn chỉnh – Phép thử áp suất thấp
  6. TCVN 12332:2018 / ISO 2875:2000 Bao bì – Bao bì và đơn vị tải vận chuyển đã điền đủ, hoàn chỉnh – Phép thử phun nước

Xem chi tiết tại đây Quyết định 4135

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/06/quyet-dinh-so-4135-qd-bkhcn-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]