Quyết định số 4130/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, Jun 5, 2019 | 10:09 - Lượt xem: 1062

Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quyết định số 4130/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

  1. TCVN 12288:2018 / ISO 30400:2016 Quản lý nguồn nhân lực – Từ vựng.
  2. TCVN 12289:2018 / ISO 30405:2016 Quản lý nguồn nhân lực – Hướng dẫn tuyển dụng.
  3. TCVN 12290:2018 / ISO 30408:2016 Quản lý nguồn nhân lực – Hướng dẫn quản trị nhân sự.
  4. TCVN 12291:2018 / ISO 30409:2016 Quản lý nguồn nhân lực – Hoạch định lực lượng lao động.
  5. TCVN 12292-1:2018 / ISO 10667-1:2011 Cung cấp dịch vụ đánh giá – Quy trình và phương pháp đánh giá con người trong công việc và môi trường tổ chức – Phần 1: Yêu cầu đối với khách hàng.
  6. TCVN 12292-2:2018 / ISO 10667-2:2011 Cung cấp dịch vụ đánh giá – Quy trình và phương pháp đánh giá con người trong công việc và môi trường tổ chức – Phần 2: Yêu cầu đối với nhà cung cấp dịch vụ.

Xem chi tiết tại đây Quyết định 4130

 

 

 

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/06/quyet-dinh-so-4130-qd-bkhcn-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]