Quyết định số 4129/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, Jun 19, 2019 | 16:30 - Lượt xem: 663

Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4129/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

  1. TCVN 12333:2018 / ISO 10734:2016 Giầy dép – Phương pháp thử khóa kéo – Độ bền của tay kéo khóa
  2. TCVN 12334:2018 / ISO 10750:2015 Giầy dép – Phương pháp thử khóa kéo – Độ bền liên kết các đầu chặn
  3. TCVN 12335:2018 / ISO 10751:2016 Giầy dép – Phương pháp thử khóa kéo – Độ bền khi đóng và mở lặp đi lặp lại
  4. TCVN 12336:2018 / ISO 10764:2016 Giầy dép – Phương pháp thử khóa kéo – Độ bền hai bên khóa
  5. TCVN 12337:2018 / ISO/TR 16178:2012 Giầy dép – Các chất có hại tiềm ẩn trong giầy dép và các chi tiết của giầy dép
  6. TCVN 12338:2018 / ISO 18403:2016 Giầy dép – Phương pháp thử khóa kéo – Độ bền hư hỏng dưới tác động của một lực ở phía bên khi khóa đóng.
  7. TCVN 12339:2018 / ISO 20536:2017 Giầy dép – Các chất có hại tiềm ẩn trong giầy dép và các chi tiết của giầy dép – Xác định phenol có trong vật liệu làm giầy dép
  8. TCVN 12340:2018 / ISO 22649:2016 Giầy dép – Phương pháp thử đế trong và lót mặt – Độ hấp thụ và độ giải hấp nước

Xem chi tiết tại đây Quyết định 4129

 

 

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/06/quyet-dinh-so-4129-qd-bkhcn-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]