Quyết định số 4125/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Tuesday, Jun 4, 2019 | 14:33 - Lượt xem: 589

Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4125/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn.

Theo đó, hủy bỏ 10 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

  1. TCVN 9982-1:2013 / ISO 23953-1:2005 Tủ lạnh bày hàng – Phần 1: Từ vựng
  2. TCVN 9982-2:2013 / ISO 23953-2:2005 Tủ lạnh bày hàng – Phần 2: Phân loại, yêu cầu và điều kiện thử
  3. TCVN 7179-1:2002 / ISO 5160-1:1979 Tủ lạnh thương mại – Đặc tính kỹ thuật – Phần 1: Yêu cầu chung
  4. TCVN 7180-1:2002 / ISO 1992-1:1974 Tủ lạnh thương mại – Phương pháp thử – Phần 1: Tính toán các kích thước dài, diện tích và dung tích
  5. TCVN 7180-2:2002 / ISO 1992-2:1973 Tủ lạnh thương mại – Phương pháp thử – Phần 2: Điều kiện thử chung
  6. TCVN 7180-3:2007 / ISO 1992-3:1097 Tủ lạnh thương mại – Phương pháp thử – Phần 3: Thử nhiệt độ
  7. TCVN 7180-4:2002 / ISO 1992-4:1974 Tủ lạnh thương mại – Phương pháp thử – Phần 4: Thử xả băng
  8. TCVN 7180-5:2002 / ISO 1992-5:1974 Tủ lạnh thương mại – Phương pháp thử – Phần 5: Thử ngưng tụ hơi nước
  9. TCVN 7180-6:2007 / ISO 1992-6:1974 Tủ lạnh thương mại – Phương pháp thử – Phần 6: Thử tiêu thụ điện năng
  10. TCVN 7180-8:2002 / ISO 1992-8:1978 Tủ lạnh thương mại – Phương pháp thử – Phần 8: Thử va chạm cơ học ngẫu nhiên

Xem chi tiết tại đây Quyết định CBTC 4125

 

 

 

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/06/quyet-dinh-so-4125-qd-bkhcn-huy-bo-tieu-chuan-quoc/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]