Quyết định số 4125/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Friday, Jun 28, 2019 | 10:29 - Lượt xem: 593

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4125/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Trong đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12582:2018 Phương tiện giao thông đường sắt – Thiết bị chống ngủ gật – Yêu cầu kỹ thuật và tính năng hoạt động.

Xem chi tiết tại đây QĐCBTC 4125

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/06/quyet-dinh-so-4125-qd-bkhcn-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]