Quyết định số 4118/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Monday, Jun 24, 2019 | 10:34 - Lượt xem: 535

Ngày 28/12/2018, Bộ KHCN ban hành Quyết định số 4118/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. 

Trong đó hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn: TCVN 833211:2011 Da – Phép thử hóa – Xác định hàm lượng crom (VI)

Xem chi tiết tại đây Quyết định 4118

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/06/quyet-dinh-so-4118-qd-bkhcn-huy-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]