Quyết định số 4111/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Monday, Jun 24, 2019 | 10:15 - Lượt xem: 617

Ngày 28/12/2018, Bộ KHCN ban hành Quyết định số 4111/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Trong đó, công bố 7 Tiêu chuẩn quốc gia:

  1. TCVN 8242-3:2018 / ISO 4306-3:2016 Cần trục – Từ vựng – Phần 3: Cần trục tháp
  2. TCVN 12432-1:2018 / ISO 9926-1:1990 Cần trục – Đào tạo người vận hành – Phần 1: Quy định chung
  3. TCVN 12432-3:2018 / ISO 9926-3:2016 Cần trục – Đào tạo người vận hành – Phần 3: Cần trục tháp
  4. TCVN 12433:2018 / ISO 15513:2000 Cần trục – Yêu cầu năng lực đối với người vận hành cần trục, người xếp dỡ tải, người báo hiệu và người đánh giá.
  5. TCVN 12434:2018 / ISO 16715:2014 Cần trục – Tín hiệu bằng tay sử dụng với cần trục
  6. TCVN 12435:2018 / ISO 23814:2009 Cần trục – Yêu cầu năng lực đối với người kiểm định cần trục
  7. TCVN 12436:2018 / ISO 23853:2018 Cần trục – Đào tạo người xếp dỡ tải và người báo hiệu

Xem chi tiết tại đây Quyết định 4111

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/06/quyet-dinh-so-4111-qd-bkhcn-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]