Quyết định 4192/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Monday, Jun 24, 2019 | 11:09 - Lượt xem: 263

Ngày 28/12/2018, Bộ KHCN ban hành Quyết định 4192/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 5271:2008 Mật ong – Xác định độ axit bằng phương pháp chuẩn độ.

Xem chi tiết tại đây Quyết định 4192