Quyết định 4192/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Monday, Jun 24, 2019 | 11:09 - Lượt xem: 416

Ngày 28/12/2018, Bộ KHCN ban hành Quyết định 4192/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 5271:2008 Mật ong – Xác định độ axit bằng phương pháp chuẩn độ.

Xem chi tiết tại đây Quyết định 4192

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/06/quyet-dinh-4192-qd-bkhcn-huy-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]