Quyết định số 4221/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Monday, Jun 24, 2019 | 14:13 - Lượt xem: 692

Ngày 28/12/2018, Bộ KHCN ban hành Quyết định số 4221/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia: 

TCVN 6434-1:2008 /  IEC 60898-1:2003 Khí cụ điện – Áptômát bảo vệ quá dòng dùng trong gia đình và các hệ thống lắp đặt tương tự – Phần 1: Áptômát dùng cho điện xoay chiều.

Xem chi tiết tại đây Quyết định 4221

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/06/4221-qd-bkhcn-huy-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]