Quyết định số 1178/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Tuesday, May 14, 2019 | 17:00 - Lượt xem: 1033

Ngày 07/5/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1178/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Theo đó, công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

  1. TCVN 11407:2019 Phân bón- Xác định hàm lượng silic hữu hiệu bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử
  2. TCVN 12620:2019 Phân bón- Xác định tổng hàm lượng axit amin tự do bằng phương pháp định lượng nitơ formol và hiệu chỉnh với nitơ amoniac
  3. TCVN 12621:2019 Phân bón- Xác định hàm lượng axit amin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
  4. TCVN 12622:2019 Phân bón- Xác định lưu huỳnh (dạng sulfat) hòa tan trong nước bằng phương pháp khối lượng

Xem chi tiết tại đây QÐ 1178 CBTC

 

 

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/05/quyet-dinh-so-1178-qd-bkhcn-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]