Quyết định số 1177/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Tuesday, May 14, 2019 | 16:48 - Lượt xem: 645

Ngày 07/5/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1177/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: 

TCVN 11407:2016 Phân bón rắn- Xác định hàm lượng silic hữu hiệu bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử

Xem chi tiết tại đây QÐ 1177 HBTC

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/05/quyet-dinh-so-1177-qd-bkhcn-huy-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]