Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy lạnh

Người viết: admin - Ngày viết: Friday, May 17, 2019 | 17:28 - Lượt xem: 1081

Ngày 14/5/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 899/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy lạnh

Theo đó, đơn vị trúng thầu Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Phát triển Đăng Khoa; Giá trúng thầu: 94.600.000đ; Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2019; Loại hợp đồng: trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Xem chi tiết Quyết định tại đây 899 QĐ-TĐC

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/05/quyet-dinh-phe-duyet-ket-qua-lua-chon-nha-thau-goi-thau-mua-sam-may-lanh/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]