Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia ngày 28/12/2018

Người viết: admin - Ngày viết: Monday, May 27, 2019 | 11:31 - Lượt xem: 780

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN đã ban hành quyết định 4240/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia và quyết định 4241/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Theo đó, QĐ 4240/QĐ-BKHCN hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7898:2009 Bình đun nước nóng có dự trữ- Hiệu suất năng lượng.

QĐ 4241/QĐ-BKHCN công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN  7898:2018 Bình đun nước nóng có dự trữ dùng cho mục đích gia dụng- Hiệu suất năng lượng.

Xem chi tiết tại đây QDHBTC 4240 ; QĐCBTC 4241

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/05/quyet-dinh-cong-bo-va-huy-bo-tieu-chuan-quoc-gia-8/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]