Quyết định công bố và hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia 706/QĐ-BKHCN

Người viết: Trần Trung Nam - Ngày viết: Friday, May 3, 2019 | 9:47 - Lượt xem: 124

Quyết định số 706/QĐ-BKHCN ngày 01/4/2019, công bố 02 tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1. TCVN 12604-1:2019 Kết cấu bảo vệ bờ biển- Cấu kiện bè bê tông cốt sợi polyme đúc sẵn- Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

2. TCVN 12604-2:2019 Kết cấu bảo vệ bờ biển- Cấu kiện bè bê tông cốt sợi polyme đúc sẵn- Phần 2: Thi công và nghiệm thu