Quyết định số 3762/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Monday, May 27, 2019 | 16:22 - Lượt xem: 601

Ngày 07/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quyết định số 3762/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

TCVN ISO 37001:2018   Hệ thống quản lý chống hối lộ- Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

ISO 37001:2016

Xem chi tiết quyết định tại đây QD 3762

 

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/05/quyet-dinh-3762-qd-bkhcn-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]