Lấy ý kiến dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy 

Người viết: admin - Ngày viết: Thursday, May 16, 2019 | 16:13 - Lượt xem: 981

Trên cơ sở quan điểm tiếp cận kết quả nghiên cứu của Hội TC&BVNTD và tổng hợp, xử lý ý kiến góp ý của đại diện các cơ quan/tổ chức, chuyên gia có liên quan tại các cuộc họp tham vấn, hội thảo rộng rãi tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, cuộc họp với chuyên gia/đại diện các đơn vị/cơ quan quản lý về nội dung, ban soạn thảo QCVN đã hoàn thiện Dự thảo QCVN 2:2019/BKHCN.

Để hoàn thiện dự thảo QCVN 2:2019/BKHCN, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy Bộ KH&CN đề nghị Quý đơn vị nghiên cứu, có ý kiến góp ý đối với dự thảo.

  1.  Thuyết minh dự thảo QCVN về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy
  2.  Dự thảo lấy ý kiến về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

 

 

 

 

 

 

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/05/lay-y-kien-du-thao-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-mu-bao-hiem-cho-nguoi-di-mo-to-xe-may/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]