Quyết định số 4106/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Người viết: admin - Ngày viết: Tuesday, May 28, 2019 | 15:48 - Lượt xem: 877

Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4106/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

TCVN 12588-1:2018 Phụ gia dùng cho vữa và bê tông sử dụng cát biển và nước biển- Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 12588-2:2018 Phụ gia dùng cho vữa và bê tông sử dụng cát biển và nước biển- Phần 2: Phương pháp thử

Xem chi tiết quyết định tại đây  QDCBTC 4106

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/05/44462/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]