Quyết định số 3726/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia mới ban hành

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, May 8, 2019 | 16:54 - Lượt xem: 616

Ngày 07/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quyết định số 3762/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 01 tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN ISO 37001:2018 Hệ thống quản lý chống hối lộ- Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

         ISO 37001:2016

Xem chi tiết tại đây QÐ 3762 CBTCQG