Quyết định số 706/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia mới ban hành

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, Apr 24, 2019 | 15:55 - Lượt xem: 1230

Ngày 01/4/2019, Bộ KH&CN ban hành quyết định số 706/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 02 tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

  1. TCVN 12604-1:2019 Kết cấu bảo vệ bờ biển- Cấu kiện bè bê tông cốt sợi polyme đúc sẵn- Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
  2. TCVN 12604-2:2019 Kết cấu bảo vệ bờ biển- Cấu kiện bè bê tông cốt sợi polyme đúc sẵn- Phần 2: Thi công và nghiệm thu

Xem chi tiết tại đây CBTCQG706

 

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/04/quyet-dinh-so-706-qd-bkhcn-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia-moi-ban-hanh/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]