Quyết định số 4154/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia mới ban hành

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, Apr 24, 2019 | 14:29 - Lượt xem: 1302

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành quyết định số 4154/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia.

Trong đó, công bố 07 tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

  1. TCVN 1078:2018 Phân lân nung chảy
  2. TCVN 4440:2018 Phân supe phosphat đơn
  3. TCVN 5815:2018 Phân hỗn hợp NPK- Phương pháp thử
  4. TCVN 8560:2018 Phân bón- Phương pháp xác định kali hữu hiệu
  5. TCVN 8856:2018 Phân bón diamoni phosphat (DAP)
  6. TCVN 12597:2018 Phân bón- Xác định độ ẩm bằng phương pháp Karl Fischer
  7. TCVN 12598:2018 Phân bón- Xác định hàm lượng canxi và magie tổng số bằng phương pháp thể tích 

Xem chi tiết tại đây CBTCQG4154

 

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/04/quyet-dinh-so-4154-qd-bkhcn-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia-moi-ban-hanh/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]