Quyết định số 4153/QĐ-BKHCN hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, Apr 24, 2019 | 14:28 - Lượt xem: 792

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4153/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, hủy bỏ 05 tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

  1. TCVN 1078:1999 Phân lân canxi magiê (Phân lân nung chảy)
  2. TCVN 4440:2004 Supe phosphat đơn
  3. TCVN 8856:2012 Phân bón diamoni phosphat (DAP)
  4. TCVN 5815:2001 Phân bón hỗn hợp NPK- Phương pháp thử
  5. TCVN 8560:2010 Phân bón- Phương pháp xác định kali hữu hiệu

Xem chi tiết tại đây HBTCQG4153

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/04/quyet-dinh-so-4153-qd-bkhcn-huy-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]