Quyết định số 4149/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, Apr 24, 2019 | 15:45 - Lượt xem: 716

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành quyết định số 4149/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 04 tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1. TCVN 12599:2018   Thức ăn chăn nuôi- Xác định ochratoxin A bằng phương pháp làm sạch qua cột ái lực

     EN 16007:2011        miễn dịch và sắc ký lỏng hiệu năng cao với detector huỳnh quang

2. TCVN 12600:2018    Thức ăn chăn nuôi- Xác định tổng fumonisin B1 và B2 trong thức ăn hỗ hợp bằng 

     EN 16006:2011        phương pháp làm sạch ái lực miễn dịch và HPLC pha đảo với detector huỳnh quang có tạo dẫn xuất trước                                        cột hoặc sau cột

3. TCVN 12601:2018   Thức ăn chăn nuôi- Xác định nicarbazin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

     EN 15782:2009     

4. TCVN 12602:2018    Thức ăn chăn nuôi- Xác định maduramincin- ammonium bằng phương pháp sắc ký lỏng 

    EN 15781:2009         hiệu năng cao pha đảo có tạo dẫn xuất sau cột

Xem chi tiết tại đây CBTCQG4149

 

 

 

 

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/04/quyet-dinh-so-4149-qd-bkhcn-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]