Quyết định số 4147/QĐ-BKHCN hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, Apr 24, 2019 | 15:23 - Lượt xem: 686

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành quyết số 4147/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, hủy bỏ 03 tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

  1. TCVN 8368:2010 Gạo nếp trắng
  2. TCVN 8370:2010 Thóc tẻ
  3. TCVN 8371:2010 Gạo lật

Xem chi tiết tại đây HBTCQG4147

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/04/quyet-dinh-so-4147-qd-bkhcn-huy-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]