Kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia năm 2019

Người viết: admin - Ngày viết: Tuesday, Mar 12, 2019 | 11:18 - Lượt xem: 2238

Ngày 25/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3956/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2019.

Theo đó, kèm theo quyết định này là “Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) năm 2019”./.

Xem chi tiết tại đây Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia 2019

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/03/ke-hoach-xay-dung-tieu-chuan-quoc-gia-nam-2019/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]