Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật của các thiết bị y tế

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, Mar 13, 2019 | 14:33 - Lượt xem: 630

Ngày 01/02/2019, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật của các thiết bị y tế.

Cụ thể: Sẽ thiết lập thông số kỹ thuật tiêu chuẩn mới cho 110 thiết bị y tế Loại 1 bao gồm “Kim tiêm trị liệu, mục đích chung, tái sử dụng” để đảm bảo an toàn và hiệu suất của các thiết bị y tế Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến vào 02/4/2019./.

Nguồn tbt.gov.vn

 

 

 

 

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/03/han-quoc-thong-bao-cho-cac-nuoc-thanh-vien-wto-ve-viec-dua-ra-du-thao-sua-doi-quy-dinh-ve-tieu-chuan-ky-thuat-cua-cac-thiet-bi-y-te/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]