Quyết định công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, Feb 20, 2019 | 17:09 - Lượt xem: 4092

Ngày 21/1/2019, Bộ KHCN đã ban hành Quyết định số 101/QĐ-BKHCN về việc công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương

Xem chi tiết tại đây QD 101-BKHCN (Cong bo Mo hinh khung TCVN ISO 9001-2015) (1)

                          Mô hình khung TCVN ISO 9001-2015

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/02/quyet-dinh-cong-bo-mo-hinh-khung-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]