Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 2019 – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Người viết: admin - Ngày viết: Tuesday, Jan 15, 2019 | 14:29 - Lượt xem: 860

Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 2019 – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/01/tong-ket-cong-tac-nam-2018-va-phuong-huong-nhiem-vu-2019-tong-cuc-tieu-chuan-do-luong-chat-luong/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]