Toạ đàm Bộ Khoa học và Công nghệ với cải thiện môi trường kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành

Người viết: admin - Ngày viết: Friday, Jan 18, 2019 | 15:34 - Lượt xem: 650

Toạ đàm Bộ Khoa học và Công nghệ với cải thiện môi trường kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành

 

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/01/toa-dam-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-voi-cai-thien-moi-truong-kinh-doanh-va-kiem-tra-chuyen-nganh/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]