Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Hệ thống thiết bị chuẩn vận tốc khí

Người viết: admin - Ngày viết: Thursday, Jan 3, 2019 | 10:55 - Lượt xem: 885

Ngày 20/12/2018, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 2186/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Hệ thống thiết bị chuẩn vận tốc khí

Theo đó, nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Công nghệ Đo lường; Giá trúng thầu: 13.595.000.000đ; Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước 8.401.710.000đ, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị 5.193.290.000đ; Loại hợp đồng: trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Xem chi tiết tại đây QĐ2186

 

 

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/01/quyet-dinh-phe-duyet-ket-qua-lua-chon-nha-thau-goi-thau-he-thong-thiet-bi-chuan-van-toc-khi/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]