Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Hệ thống chuẩn đo lường điện xoay chiều cao áp

Người viết: admin - Ngày viết: Thursday, Jan 3, 2019 | 11:04 - Lượt xem: 1030

Ngày 20/12/2018, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 2187/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Hệ thống chuẩn đo lường điện xoay chiều cao áp

Theo đó, nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tổ hợp Chuyển giao Công nghệ; Giá trúng thầu: 18.769.047.000đ; Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước: 11.598.290.000đ, Quỹ phát triển hoạt động vì sự nghiệp của đơn vị: 7.170.757.000đ; Loại hợp đồng: trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Xem chi tiết tại đây QĐ2187

 

 

 

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/01/quyet-dinh-phe-duyet-ket-qua-lua-chon-nha-thau-goi-thau-he-thong-chuan-do-luong-dien-xoay-chieu-cao-ap/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]