Quyết định công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Tuesday, Jan 8, 2019 | 15:46 - Lượt xem: 1320

Ngày 24/10/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3222/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

  1. TCVN 12263:2018 Thông tin địa lý- Tài liệu ngữ cảnh bản đồ trên nền web
  2. TCVN 12264:2018 Thông tin địa lý- Dịch vụ vùng dữ liệu trên nền web
  3. TCVN 12265:2018 Thông tin địa lý- Biểu diễn vị trí điểm địa lý bằng tọa độ

            ISO 6709:2008

      4. TCVN 12266:2018 Thông tin địa lý- Thông tin địa lý- Giao diện máy chủ bản đồ trên nền web

             ISO 19128:2005

Xem chi tiết tại đây QÐCBTC 3222

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/01/quyet-dinh-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia-30/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]