Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi các quy định về quản lý xem xét, đăng ký và cấp phép thực phẩm và các sản phẩm liên quan

Người viết: admin - Ngày viết: Tuesday, Jan 15, 2019 | 14:22 - Lượt xem: 754

Ngày 08/11/2018, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi các quy định về quản lý xem xét, đăng ký và cấp phép thực phẩm và các sản phẩm liên quan.

Cụ thể, sẽ sửa đổi quy định đối với sữa bột và sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh. Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của con người. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến là ngày 07/1/2018.

Nguồn tbt.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/01/dai-loan-thong-bao-cho-cac-nuoc-thanh-vien-wto-ve-viec-dua-ra-du-thao-sua-doi-cac-quy-dinh-ve-quan-ly-xem-xet-dang-ky-va-cap-phep-thuc-pham-va-cac-san-pham-lien-quan/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]