Tọa đàm Vai trò của Mã số mã vạch trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Người viết: admin - Ngày viết: Thursday, Dec 20, 2018 | 13:29 - Lượt xem: 986

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/12/toa-dam-vai-tro-cua-ma-so-ma-vach-trong-truy-xuat-nguon-goc-san-pham/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]