Quyết định công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Tuesday, Dec 25, 2018 | 9:37 - Lượt xem: 2218

Ngày 1/11/2018, Bộ KH&CN ban hành quyết định số 3354/QĐ-BKHCN về việc  công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

1.TCVN 11998:2018     Chất dẻo có khả năng phân hủy oxy hóa- Hướng dẫn lão hóa nhiệt

   ASTM D 5510-94

2.TCVN 11999:2018     Chất dẻo có khả năng phân hủy quang học- Hướng dẫn phơi nhiễm dưới đèn           

    ASTM D 5071-06       huỳnh quang xenon

3.TCVN 12000:2018     Vật liệu polyme- Xác định định tính và định lượng crom, brom, cadimi, thủy ngân       

    ASTM F 2617-15       và chì bằng phép đo quang phổ tia X tán xạ năng lượng

4.TCVN 12001:2018     Chất dẻo có khả năng phân hủy- Polyetylen và polypropylene- Xác định điểm phân   

    ASTM D 3826-98       hủy cuối cùng sử dụng phép thử kéo

Xem chi tiết tại đây: QÐCBTC3354

 

 

 

 

 

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/12/quyet-dinh-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia-29/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]