Quyết định công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Tuesday, Dec 25, 2018 | 9:22 - Lượt xem: 1713

Ngày 13/7/2018, Bộ KH&CN ban hành quyết định số 1978/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia, theo đó, công bố 20 tiêu chuẩn quốc gia

Xem chi tiết tại đây: QÐcongboTC1978

 

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/12/quyet-dinh-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia-27/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]