Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm thiết bị đo lường cho lĩnh vực Thời gian Tần số

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, Nov 7, 2018 | 8:18 - Lượt xem: 800

Ngày 17/10/2018, Tổng cục TCĐLCL đã hành quyết định số 1739/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm thiết bị đo lường cho lĩnh vực Thời gian Tần số: Máy thu GNSS đa tần số; Điện từ trường: Hệ thống chuẩn công suất cao tần

Xem chi tiết tại đây QÐ 1739

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/11/quyet-dinh-phe-duyet-ket-qua-lua-chon-nha-thau-goi-thau-mua-sam-thiet-bi-do-luong-cho-linh-vuc-thoi-gian-tan-so/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]