Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu Hệ thống thiết bị chuẩn vận tốc khí

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, Nov 7, 2018 | 8:14 - Lượt xem: 696

Ngày 5/11/2018, Tổng cục TCĐLCL đã ban hành quyết định số 1862/QĐ-TĐC về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu Hệ thống thiết bị chuẩn vận tốc khí

Xem chi tiết tại đây QÐ 1862

 

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/11/quyet-dinh-phe-duyet-ho-so-moi-thau-goi-thau-he-thong-thiet-bi-chuan-van-toc-khi/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]