Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu Hệ thống chuẩn đo lường điện xoay chiều cao áp

Người viết: admin - Ngày viết: Tuesday, Nov 6, 2018 | 17:12 - Lượt xem: 536

Ngày 30/10/2018, Tổng cục TCĐLCL đã ban hành quyết định số 1819/QĐ-TĐC về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu Hệ thống chuẩn đo lường điện xoay chiều cao áp

Xem chi tiết tại đây QÐ 1819