Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu Hệ thống chuẩn đo lường điện xoay chiều cao áp

Người viết: admin - Ngày viết: Tuesday, Nov 6, 2018 | 17:12 - Lượt xem: 780

Ngày 30/10/2018, Tổng cục TCĐLCL đã ban hành quyết định số 1819/QĐ-TĐC về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu Hệ thống chuẩn đo lường điện xoay chiều cao áp

Xem chi tiết tại đây QÐ 1819

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/11/quyet-dinh-phe-duyet-ho-so-moi-thau-goi-thau-he-thong-chuan-do-luong-dien-xoay-chieu-cao-ap/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]