Quyết định công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Tuesday, Nov 13, 2018 | 10:20 - Lượt xem: 1516

Ngày 03/10/2018 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quyết định số 2891/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia: 

  1. TCVN 12197:2018; ISO/IEC 19772:2009  Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn- Mã hóa có sử dụng xác thực
  2. TCVN 12198:2018; ISO 26324:2012 Thông tin và tư liệu- Định danh số cho đối tượng

Xem chi tiết tại đây QÐ CB2891091

         

 

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/11/quyet-dinh-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia-26/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]