Quyết định công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Tuesday, Nov 13, 2018 | 10:12 - Lượt xem: 1110

Ngày 03/10/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2889/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1225:2018 Cảng thủy nội địa- Công trình bến- Yêu cầu thiết kế 

Xem chi tiết tại đây QÐ 2889

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/11/quyet-dinh-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia-25/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]