Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê vận chuyển thiết bị đi liên kết chuẩn quốc tế

Người viết: admin - Ngày viết: Thursday, Oct 4, 2018 | 11:13 - Lượt xem: 805

Ngày 2 tháng 10 năm 2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1648/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê vận chuyển thiết bị đi liên kết chuẩn quốc tế

Xem chi tiết tại đây Quyết định 1648

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/10/quyet-dinh-phe-duyet-ket-qua-lua-chon-nha-thau-goi-thau-thue-van-chuyen-thiet-bi-di-lien-ket-chuan-quoc-te/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]