Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị đo lường cho lĩnh vực Hóa lý

Người viết: admin - Ngày viết: Thursday, Oct 4, 2018 | 10:57 - Lượt xem: 663

Ngày 28 tháng 9 năm 2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1611/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị đo lường cho lĩnh vực Hóa lý: Thiết bị phân tích khí SO2; Thiết bị phân tích khí CO: Thiết bị phân tích khí NO/NO2; Bộ tạo pha loãng khí chuẩn; Bộ tạo khí Zero; Bộ lưu điện; Các bình khí chuẩn kèm van điều áp

Xem chi tiết tại đây Quyết định 1611

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/10/quyet-dinh-phe-duyet-ket-qua-lua-chon-nha-thau-goi-thau-mua-sam-thiet-bi-do-luong-cho-linh-vuc-hoa-ly/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]