Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị đo lường cho các lĩnh vực Nhiệt

Người viết: admin - Ngày viết: Thursday, Oct 4, 2018 | 10:40 - Lượt xem: 657

Ngày 29 tháng 8 năm 2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1434/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị đo lường cho các lĩnh vực Nhiệt: Thiết bị chuẩn đo vạn năng; Điện: Hệ thống chuẩn điện dung

Xem chi tiết tại đây Quyết định 1434

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/10/quyet-dinh-phe-duyet-ket-qua-lua-chon-nha-thau-goi-thau-mua-sam-thiet-bi-do-luong-cho-cac-linh-vuc-nhiet/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]