Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm thiết bị đo lường cho lĩnh vực Thời gian tần số

Người viết: admin - Ngày viết: Thursday, Oct 4, 2018 | 10:46 - Lượt xem: 649

Ngày 7 tháng 9 năm 2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1491/QĐ-TĐC về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm thiết bị đo lường cho lĩnh vực Thời gia tần số: Máy thu GNSS đa tần số; Điện từ trường: Hệ thống chuẩn công suất cao tần

Xem chi tiết tại đây Quyết định 1491

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/10/quyet-dinh-phe-duyet-ho-so-moi-thau-goi-thau-mua-sam-thiet-bi-do-luong-cho-linh-vuc-thoi-gian-tan-so/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]