Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Monday, Oct 29, 2018 | 10:47 - Lượt xem: 2029

Ngày 06/9/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quyết định về việc công bố và hủy bố Tiêu chuẩn như sau:

 Quyết định số 2581/QĐ-BKHCN về việc Hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1651-2:2008 Thép cốt bê tông- Phần 2: Thép thanh vằn

Xem chi tiết tại đây HuyboTC2581

Quyết định số 2582/QĐ-BKHCN về việc Công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1651-2:2008 Thép cốt bê tông- Phần 2: Thép thanh vằn

Xem chi tiết tại đây CongboTC2582

 

 

 

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/10/quyet-dinh-cong-bo-va-huy-bo-tieu-chuan-quoc-gia-7/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]